Impressum

Amphinicy d.o.o.

Trg Nikole Subica Zrinskog 15
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 4852 814
Fax: +385 1 4852 824
E-mail:  


Registracija

Registrirano pod brojem 080294590 kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
MB: 01445154
OIB: HR48223755696

Bankovni podaci

Ime firme: Amphinicy d.o.o
Banka: Zagrebačka banka
IBAN: HR9423600001101407585

Temeljni kapital 20.000,00 HRK - uplaćeno u cijelosti.

Uprava

Direktor: Marko Mrvelj

news / events / blogs